lavagame888 logo small min
[sp_wpcarousel id="273"]
[sp_wpcarousel id="280"]
register button min
login button min

ความหมายของธงชาติไทย พร้อมประวัติความเป็นมา

วันที่ 28 เดือนกันยายน ของทุกปีนับว่าเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยแล้วก็เป็นวันที่คิดถึงช่องทางที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯ ประกาศพ.ร.บ.ปรับปรุงพ.ร.บ.ธง พ.ศ. 2460 โดยมีประโยชน์สำคัญเป็น การประกาศให้ธงสามสีเป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ หลังจากมีการประกาศไว้ในวันที่ 28 ก.ย. พุทธศักราช 2460 ซึ่งในปีนี้นับว่าเป็นปีที่ครบรอบ 104 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงสามสีเป็นธงชาติไทย ดังนี้ ธงชาติ นับว่าเป็นเครื่องหมายสำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้นๆซึ่งเมืองไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีพัฒนาการบ่อยมา จนถึงเป็น “ธงสามสี” สีแดง ขาว สีน้ำเงิน เช่นตอนนี้ บอกได้ว่า ธงชาติไทย ในแต่ละช่วงมีหน้าที่สำคัญต่อเรื่องทางประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นที่คนรุ่นใหม่ควรทำการศึกษาเรียนรู้และทำการค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจ ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐบาลก็เลยลงความเห็นเห็นด้วยกำหนดให้วันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อคนึงถึงที่มาที่ไปของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 ก.ย. พุทธศักราช 2560 เป็นต้นมา

anyconv.com ae9e9d5964482fc52ca7c020a24ecd30

ความหมายของสีในธงชาติไทย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้มีบันทึกเรื่องธงชาติ โดยให้ยึดเอาธงสามสีเป็นธงชาติไทยต่อจากนั้นเป็นต้นมา เพื่อจะได้ไม่ต้องกำเนิดความสับสนกับต่างถิ่น และก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนธงชาติเสมอๆก็เลยได้ระบุความหมายของธงสามสีให้กระจ่าง แม้กระนั้นก็ครอบคลุมอุดมการณ์เดิมของรัชกาลที่ 6 เอาไว้ด้วย สีทั้งยัง3ในธงล้วนสื่อความหมาย ดังต่อไปนี้

  • สีแดง คือ ชาติ (พสกนิกร)
  • สีขาว คือ ศาสนา (มิได้เน้นย้ำศาสนาใด)
  • สีน้ำเงิน คือ พระเจ้าอยู่หัว

ทำความเข้าใจเรื่องธงชาติไทย กับพัฒนาการในแต่ละช่วง

ธงพื้นแดงสะอาด (ยุคอยุธยา – พุทธศักราช 2398)

จากข้อมูลที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์คุณ กรมพระยาราชานุภาพ ทรงบันทึกไว้ที่คำอธิบายเพิ่มเติมแห่งหนึ่งของหนังสือประวัติ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 จะมองเห็นได้ว่า ธงชาติไทยผืนแรกเป็นธงพื้นสีแดงสะอาด ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับในการติดต่อค้าขายทางแม่น้ำกับต่างถิ่นเป็นส่วนมาก

ธงพื้นแดง มีรูปวงจักรสีขาวกึ่งกลาง (พุทธศักราช 2325-2360)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ที่กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงความคิดว่าเรือหลวงกับเรือพลเมืองเป็นสีแดงเช่นกัน ก็เลยให้เพิ่มรูปจักรสีขาว อันเป็นสัญลักษณ์ที่พระบรมราชจักรีตระกูล

ธงพื้นแดง มีรูปช้างเผือกอยู่ด้านในวงจักรสีขาวกึ่งกลาง (พุทธศักราช 2360-2398)

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 มีพระบรมราชโองการให้นำรูปช้างเผือกไปเพิ่มไว้ภายในวงจักรสีขาวด้วยของเรือหลวง

ธงพื้นแดง มีรูปช้างเผือกหันเข้าพบเสาธงอยู่กึ่งกลาง (พุทธศักราช 2398-2459)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงความคิดว่าธงสีแดงที่เรือประชาชนใช้นั้นไม่เป็นที่ดูแล้วก็แบบเดียวกันธงชาติอื่น ก็เลยกรุณาให้เปลี่ยนรูปแบบธง โดยนำเอาจักรสีขาวซึ่งเป็นเครื่องหมายของพระมหากษัตริย์ออก ธงที่ใช้สำหรับเรือผลิตภัณฑ์ของประชาชนก็เลยเป็นธงพื้นแดง มีช้างเผือกอยู่ตรงตรงกลางธงแค่นั้น ส่วนธงของเรือหลวงก็กลายเป็นธงสีขาบ (สีน้ำเงินอมม่วง) แทน เพราะฉะนั้น ธงสีแดงซึ่งมีช้างเผือกอยู่กึ่งกลาง ก็เลยเป็นธงชาติไทยนับตั้งแต่นั้น

ธงพื้นแดง มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนบนแท่นหันเข้าพบเสาธงอยู่กึ่งกลาง (พุทธศักราช 2459-2460)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงความคิดให้ปรับแก้รูปช้างเผือกปกติ เป็นช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นเบือนหน้าหาเสาธงแทน

ธงแดงขาว 5 ริ้ว (พุทธศักราช 2459)

ในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ได้ดูมองเห็นธงช้างที่พลเมืองติดไว้กลับหัวกลับหาง ก็เลยมีความคิดว่าธงชาติจะต้องมีแบบอย่างที่สมมาตรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก นอกเหนือจากนี้ ยังมีความคิดว่าธงชาติทำยาก ซึ่งที่ขายตามตลาดนั้นเป็นธงที่สร้างมาจากเมืองนอก รวมทั้งเป็นประเทศที่ไม่เคยรู้ช้าง รูปร่างของช้างที่ปรากฏก็เลยไม่น่ามอง ก็เลยทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำรูปช้างออกมาจากธงชาติ กลายเป็นแถบยาวสีแดง 3 แถบ สลับกับสีขาว 2 แถบ เรียกว่า ธงแดงขาว 5 ริ้ว ใช้สำหรับเป็นธงค้าขาย ส่วนธงชาติที่ใช้ในราชการจะเป็นรูปช้างเผือกแบบทรงเครื่องยืนแท่น

ธงสามสี (พุทธศักราช 2460 – ปัจจุบันนี้)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงความคิดให้เปลี่ยนธงชาติไทยอีกที ในปี พุทธศักราช 2460 เพื่อเพิ่มความรุ่งเรือง ด้วยเหตุว่าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตร แล้วก็อยากให้ธงชาติไทยมีลักษณะคล้ายกับธงชาติของประเทศอื่นๆเป็น มี 3 สี ด้วยเหตุดังกล่าวธงชาติไทยก็เลยกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมรี มีแถบสีแดง สีขาว สีน้ำเงิน สีขาว แล้วก็สีแดง เรียงกันลงไป โดยแถบสีแดงแล้วก็สีขาวมีขนาดเสมอกัน ส่วนแถบสีน้ำเงินจะมีขนาดใหญ่กว่าสีทั้งคู่ 1 ส่วน

ถัดมาในปี พุทธศักราช 2479 ยุคพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ก็ได้โปรดเกล้าให้ยี่ห้อพ.ร.บ.ธงขึ้นใหม่ โดยชี้แจงลักษณะธงชาติไว้ว่า ธงชาติเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีขนาดกว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน ด้านกว้าง 2 ใน 6 ส่วน กึ่งกลางเป็นสีขาบ ออกไปอีกทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 1 ใน 6 ส่วน เป็นสีขาว ต่อจากสีขาวออกไปอีกทั้ง 2 ข้างเป็นแถบสีแดง

unnamed

ข้อสรุป

ถึงแบบนั้นแล้ว รูปแบบของธงชาติไทยในขณะนี้ปรากฏตามความลับหมวด 1 มาตรา 5 ที่พ.ร.บ.ธง พุทธศักราช 2522 โดยกำหนดไว้ว่า ธงชาติมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน ด้านกว้างแบ่งเป็น 5 แถบ ตลอดความยาวของผืนธง กึ่งกลางเป็นสีน้ำเงินแก่ กว้าง 2 ส่วน ต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้งยัง 2 ข้างเป็นแถบสีขาว กว้างข้างละ 1 ส่วน รวมทั้งต่อจากแถบสีขาวออกไปอีกทั้ง 2 ข้าง เป็นแถบสีแดง กว้างข้างละ 1 ส่วน อย่างที่พวกเรามองเห็นธงสามสีแห่งชาติไทยในปัจจุบันนี้

 

ขอบตุณรูปภาพ goodgii

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
text image home min
jackpot top min
[rev_slider alias="jackpot1"][/rev_slider]

คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี

สนใจเล่นคาสิโนออนไลน์ บนเว็บไซต์ที่ดีที่สุด มั่นคง ปลอดภัย เล่นง่าย ได้เงินจริง ทดลองเล่นคาสิโนออนไลน์ฟรี Lavagame888.com ให้บริการเกมออนไลน์มากกว่า 200 เกมส์ ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ตามต้องการอีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดคาสิโนออนไลน์มาไว้ในมือถือ เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งระบบปฏิบัติการ android และ ios
videopresentframe min
videohowtoframe min
link to allforbet min
pic jokerth888 minpic lavagame888 minpic lucaclub88 minpg image logo pg888th
pic pussy888thai minpic scr888th minpic xo888th minlavagame[spinix]

บาคาร่าแจกเครดิตฟรี

เล่นบาคาร่าออนไลน์ บนเว็บไซต์อันดับ 1 ของประเทศไทย Lavagame888.com มีเกมยอดฮิตให้เลือกเล่นมากมาย ซึ่งการเลือกเล่นบาคาร่าบนเว็บไซต์ที่ได้มาตราฐานสากล จะทำให้ผู้เล่นทุกท่านได้ค้นพบกับเกมส์บาคาร่าออนไลน์ที่สนุกสนาน แตกต่างจากที่อื่นแน่นอน

เล่น บาคาร่า บนเว็บคาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ พนันออนไลน์ดีที่สุดในไทย

เว็บไซต์ lavagame888 ให้บริการเกมบาคาร่า คาสิโนออนไลน์ ออกแบบมาเพื่อผู้เล่นทุกท่านให้เข้าถึงเกมคาสิโนออนไลน์เป็นอย่างดี เพราะเว็บไซต์ให้บริการคาสิโนออนไลน์แห่งนี้ เต็มไปด้วยเกมสล็อตที่สนุกสนานเพลิดเพลินและสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้เล่นทุกท่านได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ที่ไหนก็สารถสมัครเล่นสล็อตออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถเดิมพันในเกม รูเล็ต เสือมังกร สล็อต และเกมยิงปลา เพราะเว็บคาสิโนออนไลน์ของเราถูกสร้างมาเพื่อผู้เล่นทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับการท่องโลกพนันออนไลน์แม้อยู่ที่บ้าน

สมัครเล่นคาสิโนออนไลน์ บาคาร่า ios android ฝากถอนอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

ต้องการเดิมพันเกมคาสิโนออนไลน์ บนเว็บไซต์อันดับ 1 ในประเทศไทย สมัครเล่นพนันออนไลน์ บนเว็บไซต์ของเราได้ตลอด24 ชั่วโมง หากคุณคือนักเดิมพันมือใหม่และกำลังมองหาเว็บไซต์เพื่อร่วมเดิมพันในเกมคาสิโนออนไลน์ ท่านสามารถสมัครเล่นคาสิโนออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราได้ทันที เพราะเว็บไซต์ของเราได้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ รูเล็ต เสือมังกร สล็อต และเกมยิงปลา ครบวงจร ทั้งภาพและเสียงที่เต็มไปด้วยความคมชัด ระดับ Full HD ผู้เล่นทุกท่านสามารถสมัครเล่นคาสิโนออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วภายใน 1 นาที ไม่ว่าคุณต้องการเล่นคาสิโนออนไลน์บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็สามารถสมัครเล่นคาสิโนออนไลน์ บนเว็บไซต์แห่งนี้ได้ทันที อีกทั้งบนเว็บไซต์ให้บริการคาสิโนออนไลน์ของเรายังมีระบบฝากถอนอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงอีกด้วย
รีวิวประสบการณ์การเล่นคาสิโนออนไลน์ บาคาร่า ได้เงินจริง
หลายคนที่เป็นนักเดิมพันหน้าใหม่และต้องการร่วมเดิมพันในเกมคาสิโนออนไลน์อาจเกิดวามสับสนขึ้นได้ว่าควรเลือกเล่นคาสิโนออนไลน์ที่เว็บไซต์ไหนดี? เพราะแต่ละเว็บล้วนเต็มไปด้วยโปรโมชั่นที่น่าสนใจทั้งนั้น แต่ถึงอย่างไรการเลือกเล่นคาสิโนออนไลน์ จากการอ่านรีวิวของคนที่เคยเล่นมาก่อนนั้นย่อมตอบโจทย์ของผู้เล่นมือใหม่ได้มากที่สุด ทำให้เว็บไซต์ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ของเรานั้นได้รวบรวมรีวิวประสบการณ์การเล่นคาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงบนเว็บไซต์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้มาฝากผู้เล่นมือใหม่ทุกท่านในรูปแบบของบทความ ซึ่งผู้เล่นทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฟังก์ชั่นบทความคาสิโนออนไลน์บนเว็บไซต์แห่งนี้
ดาวน์โหลด คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า สล็อต เล่นบนมือถือ
เว็บไซต์ของเราให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์อย่างเป็นกันเองด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสมัครเล่น คาสิโนออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ บนเว็บไซต์ให้บริการพนันออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราได้ทันที ซึ่งทุกครั้งที่มีการสมัครสมาชิกใหม่ ผู้เล่นทุกท่านจะได้รับโบนัส 100 ฟรี และเว็บไซต์ ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ของเรายังแจก บาคาร่า เครดิตฟรี อีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงทำให้เว็บไซต์ให้บริการคาสิโนออนไลน์ของเราตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้เล่นทุกท่านได้เป็นอย่างดี
เข้าสู่ระบบ คาสิโนออนไลน์ เพื่อเล่นพนันออนไลน์
สมัครเล่นคาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ บนเว็บไซต์ที่ดีที่สุดผู้เล่นท่านใดที่หลงใหลในเกมส์คาสิโนออนไลน์จะเห็นได้ว่าในยุคสมัยนี้มีเว็บไซต์ให้บริการคาสิโนออนไลน์มีมากมายจนทำให้เลือกไม่ถูกว่าจะเล่นพนันออนไลน์ที่เว็บไหนดีเราจึงอยากแนะนำให้ผู้เล่นทุกท่านได้รู้จักกับเว็บไซต์ lavagame888 ศูนย์รวมพนันออนไลน์มากมาย ที่มีเกมให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นมากกว่า 500 เกม ผู้เล่นทุกท่านสามารถเลือกเล่นคาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ ได้ตามต้องการ รวมไปถึงเกมอีกมากมาย เช่น รูเล็ต, เสือมังกร, สล็อต, สล็อตออนไลน์, ยิงปลา เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เว็บไซต์ให้บริการเกม คาสิโนออนไลน์ ของเราจึงออกแบบมาเพื่อผู้เล่นทุกท่านที่สนใจในพนันออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสมัครเล่น คาสิโนออนไลน์ บนเว็บไซต์แห่งนี้ได้ทันทีนอกจากผู้เล่นทุกท่านจะได้เล่นคาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ บนเว็บไซต์ที่ดีที่สุดแล้วบนเว็บไซต์ของเรายังมีสิทธิพิเศษและโบนัสที่เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกท่านอีกด้วย
คาสิโนออนไลน์ ฟรีเครดิต ฝากถอนอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ลุ้นรับโบนัสฟรี!
สมัครเล่น คาสิโนออนไลน์ ฟรีเครดิตดาวน์โหลดคาสิโนออนไลน์เล่นบนโทรศัพท์มือถือได้ทั้ง android และ ios เมื่อทุกท่านค้นพบเว็บไซต์ให้บริการ คาสิโนออนไลน์แห่งนี้ ผู้เล่นทุกท่านจะได้พบกับเกมส์สล็อตออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่สามารถลุ้นรับรางวัลแจ็คพอตและโบนัสพิเศษอีกมากมายโดยเว็บไซต์ คาสิโนออนไลน์ ได้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ครบวงจรไม่ว่านักเดิมพันจะต้องการเดิมพันพนันออนไลน์ประเภทใดเว็บไซต์ของเราก็มีให้เลือกมากมาย อีกทั้งฟังก์ชั่นการใช้งานของเว็บไซต์ที่ง่ายและสะดวกเป็นอย่างมาก จึงทำให้เหล่านักพนันทุกท่านได้ให้ความสนใจคาสิโนออนไลน์บนเว็บไซต์ lavagame888 แห่งนี้
x gaming min
sexygaming min
sagaming min
allbet min
prettygaming min
evoplay min
playstar min
majagames min
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
imgstickyline lucabet24hr min2
cross