lavagame888 logo small min
[sp_wpcarousel id="273"]
[sp_wpcarousel id="280"]
register button min
login button min

ประวัติวันสงกรานต์ 2565 มีโควิดก็ทำตามประเพณีได้

วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เมษาบน.ของทุกปี ซึ่งเป็นจารีตประเพณีที่สืบต่อมาเป็นเวลายาวนานในแถบประเทศในทวีปเอเชียทิศตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับในประเทศไทย ยังนับว่าเป็น "วันปีใหม่ไทย" ทางการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ เนื้อหานี้จะพาไปทำความรู้จักประวัติความเป็นมา และก็จุดสำคัญของวันสงกรานต์ให้เยอะขึ้นเรื่อยๆ

วันสงกรานต์         

ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์          

วันสงกรานต์ หรือ วันมหาสงกรานต์ เป็นวันที่ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลีของอินเดีย แต่ว่าวันสงกรานต์ของไทยเปลี่ยนแปลงจากการสาดสี เป็นการสาดน้ำใส่กัน เพื่อสอดคล้องกับลักษณะอากาศที่ร้อนมากในเดือนเมษายน และก็ในอีกทางหนึ่งยังมีความเห็นกันว่าเป็นการขจัดสิ่งไม่ดีออกไป ทำให้นิยมเล่นสาดน้ำ และก็ผัดแป้งกันในตอนเทศกาลวันสงกรานต์ โดยจะไม่ถือโทษโกรธกัน คำว่า "วันสงกรานต์" มาจากภาษาสันสกฤต ที่หมายความว่า "การโยกย้าย" โดยมั่นใจว่าในวันสงกรานต์ เป็นตอนเวลาการเปลี่ยนที่ของจักรราศี อีกแง่หนึ่งก็คือการเขยื้อนสู่ปีใหม่ ทำให้ชาวไทยยึดมั่นวันสงกรานต์เป็น "วันขึ้นปีใหม่ไทย" มาตั้งแต่โบราณกาล ตราบจนกระทั่ง พุทธศักราช 2483 ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแบบแผนสากลนิยม ซึ่งหมายถึงวันที่ 1 มกราคม.ของทุกปี ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ วันปีใหม่ไทยจึงเป็น วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 หรือประมาณเดือนเมษายน ต่อมาในปี พ.ศ.2432 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 เมษายน จนมาถึง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ.2483 ได้ประกาศให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่จนปัจจุบัน ซึ่งเป็นการนับแบบสากล แต่อย่างไรก็ตาม คนไทยในหลายภูมิภาค ก็ยังยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ และต่อมาก็มีการกำหนดให้วันสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13 เมษายนนั่นเอง

ดังนั้น การละเล่นวันสงกรานต์มิได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยแค่นั้น แต่ว่ายังมีในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ เขมร ลาว รวมทั้งบางพื้นที่ของเวียดนาม จีน ศรีลังกา รวมทั้งประเทศอินเดีย

คนไทยในแต่ละภาคจะเรียกวันสงกรานต์ต่างๆ กันออกไปดังนี้

  • ภาคกลาง

วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์

วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนาหรือ "วันเน่า" ชาวบ้านเชื่อว่าวันนี้เป็นวันมงคลต้องทำแต่สิ่งที่เป็นมงคล ห้ามด่าทอ ทะเลาะวิวาทถ้าไม่เช่นนั้นจะพบแต่สิ่งไม่ดีตลอดทั้งปี ตอนสายหน่อยก็เตรียมขนม อาหาร เครื่องไทยทาน เพื่อจะนำไปทำบุญในวันรุ่งขึ้นและในช่วงบ่ายจะมีการขนทรายเพื่อนำไปก่อเจดีย์ทราย

วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก คือ วันเริ่มจุลศักราชใหม่ โดยวันเถลิงศกจะคือ วันที่ 3 ถัดจากวันมหาสงกรานต์ ปกติตรงกับวันที่ 15 เมษายน ส่วนวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย

  • ภาคเหนือ

วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันสังขารล่อง หมายถึงอายุสิ้นไปอีกปี

วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า “วันเน่า” เป็นวันห้ามพูดจาหยาบคาย เพราะเชื่อว่าจะทำให้ไม่เจริญ

วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันพญาวัน คือ วันเปลี่ยนศกใหม่เป็นวันสำคัญวันแรกของปีใหม่เมือง หรือวันปีใหม่ของคนล้านนา ประชาชนจะพาครอบครัวไปทำบุญที่วัด ในตอนเช้า ส่วนตอนสายๆก็จะพากันไปรดน้ำดำหัวขอขมาญาติผู้ใหญ่ ผู้เคารพนับถือ และ ครูบาอาจารย์ เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลต่อไป

  • ภาคใต้

วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันเจ้าเมืองเก่า หรือ วันส่งเจ้าเมืองเก่า เพราะมีความเชื่อว่าเทวดารักษาบ้านเมืองกลับไปชุมนุมกันนั้นจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ อันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง หนึ่งในสามองค์ของประเทศไทย นำมาประดิษฐานที่สนามหน้าเมืองเพื่อสักการบูชาและสรงน้ำ เพื่อเป็นสิริมงคล

วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันว่าง หรือ วันส่งเจ้าเมืองเก่า" หรือ "วันเจ้าเมืองเก่า" โดยเชื่อกันว่าในวันนี้ เจ้าเมืองหรือเทพยดาประจำปีผู้ทำหน้าที่รักษาดวงชะตาของบ้านเมือง จำเป็นต้องละทิ้งบ้านเมืองที่ตนรักษาไปชุมนุมกันบนสวรรค์ ในวันนี้ชาวบ้านจึงทำความสะอาดบ้านเรือน เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและร่างกาย บางทีก็ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ โดยทำพิธีลอยเคราะห์ลงในแม่น้ำ เพื่อฝากเคราะห์กรรมซึ่งตนประสบไปกับเจ้าเมืองเก่า และอธิษฐานขอให้ประสบโชคดีตลอดปีใหม่

วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันรับเจ้าเมืองใหม่ คือวันรับเทวดาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเมือง

วันสงกรานต์         

พิธีสงกรานต์ การรดน้ำดำหัว

จารีตประเพณีวันสงกรานต์เริ่มแรก จะมีพิธีการวันสงกรานต์ที่ปฏิบัติกันในครอบครัวจ้ะ โดยจะมีการใช้น้ำเป็นส่วนประกอบหลักในพิธีการ เนื่องจากว่า การคำนวณทางดาราศาสตร์ที่ดวงตะวันเขยื้อนไปสู่ราศีเมษ ซึ่งเป็นตอนหน้าร้อน ก็เลยใช้น้ำมารดให้แก่กันเพื่อความมีชีวิตชีวาในฤดูร้อนนั่นเอง โดยหลักๆแล้ว จะมีพิธีการวันสงกรานต์ เป็น

  • การสรงน้ำพระ ทั้งๆที่บ้าน และก็ที่วัด เพื่อความเป็นมงคล รวมทั้งการทำบุญใส่บาตรไหว้พระ
  • การรดน้ำ เป็นการให้พรปีใหม่ให้กันและกัน
  • การรดน้ำคนแก่ เป็นการไปให้พรให้คนแก่ที่เคารพนับถือ บิดามารดา อาจารย์
  • การดำหัว เป็นพิธีการวันสงกรานต์ทางภาคเหนือ โดยจะคล้ายกับการรดน้ำคนแก่ในภาคกึ่งกลาง เป็นการขออโหสิในสิ่งที่ได้ลวนลามไปแล้ว หรือ การขอพรปีใหม่จากคนแก่
  • การขนทรายเข้าวัด มีความคิดว่า เพื่อค้างมเป็นมงคล ให้แฮปปี้ความก้าวหน้า ทรัพย์สินมากไม่น้อยเลยทีเดียวราวกับทรายที่ขนเข้าวัด รวมทั้งอีกความเลื่อมใสก็คือ การนำทรายที่ติดเท้าออกวัด เป็นบาป ก็เลยขนทรายเข้าวัดเพื่อไม่ให้เป็นบาปนั่นเอง

สำหรับ เทศกาลวันสงกรานต์ ในปี 2565 นี้ คนไทยเราอาจจะไม่ได้บรรยากาศการเล่นน้ำเหมือนปีก่อนๆ เพราะ สถานการณ์ โควิด แต่เราก็สามารถ เที่ยวสงกรานต์ ตามแบบฉบับประเพณีไทยดั้งเดิมได้ด้วยการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ในบ้าน เพียงพอแล้วค่ะ

ขอบคุณรูปภาพจาก maaxx

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
text image home min
jackpot top min
[rev_slider alias="jackpot1"][/rev_slider]

คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี

สนใจเล่นคาสิโนออนไลน์ บนเว็บไซต์ที่ดีที่สุด มั่นคง ปลอดภัย เล่นง่าย ได้เงินจริง ทดลองเล่นคาสิโนออนไลน์ฟรี Lavagame888.com ให้บริการเกมออนไลน์มากกว่า 200 เกมส์ ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ตามต้องการอีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดคาสิโนออนไลน์มาไว้ในมือถือ เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งระบบปฏิบัติการ android และ ios
videopresentframe min
videohowtoframe min
link to allforbet min
pic jokerth888 minpic lavagame888 minpic lucaclub88 minpg image logo pg888th
pic pussy888thai minpic scr888th minpic xo888th minlavagame[spinix]

บาคาร่าแจกเครดิตฟรี

เล่นบาคาร่าออนไลน์ บนเว็บไซต์อันดับ 1 ของประเทศไทย Lavagame888.com มีเกมยอดฮิตให้เลือกเล่นมากมาย ซึ่งการเลือกเล่นบาคาร่าบนเว็บไซต์ที่ได้มาตราฐานสากล จะทำให้ผู้เล่นทุกท่านได้ค้นพบกับเกมส์บาคาร่าออนไลน์ที่สนุกสนาน แตกต่างจากที่อื่นแน่นอน

เล่น บาคาร่า บนเว็บคาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ พนันออนไลน์ดีที่สุดในไทย

เว็บไซต์ lavagame888 ให้บริการเกมบาคาร่า คาสิโนออนไลน์ ออกแบบมาเพื่อผู้เล่นทุกท่านให้เข้าถึงเกมคาสิโนออนไลน์เป็นอย่างดี เพราะเว็บไซต์ให้บริการคาสิโนออนไลน์แห่งนี้ เต็มไปด้วยเกมสล็อตที่สนุกสนานเพลิดเพลินและสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้เล่นทุกท่านได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ที่ไหนก็สารถสมัครเล่นสล็อตออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถเดิมพันในเกม รูเล็ต เสือมังกร สล็อต และเกมยิงปลา เพราะเว็บคาสิโนออนไลน์ของเราถูกสร้างมาเพื่อผู้เล่นทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับการท่องโลกพนันออนไลน์แม้อยู่ที่บ้าน

สมัครเล่นคาสิโนออนไลน์ บาคาร่า ios android ฝากถอนอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

ต้องการเดิมพันเกมคาสิโนออนไลน์ บนเว็บไซต์อันดับ 1 ในประเทศไทย สมัครเล่นพนันออนไลน์ บนเว็บไซต์ของเราได้ตลอด24 ชั่วโมง หากคุณคือนักเดิมพันมือใหม่และกำลังมองหาเว็บไซต์เพื่อร่วมเดิมพันในเกมคาสิโนออนไลน์ ท่านสามารถสมัครเล่นคาสิโนออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราได้ทันที เพราะเว็บไซต์ของเราได้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ รูเล็ต เสือมังกร สล็อต และเกมยิงปลา ครบวงจร ทั้งภาพและเสียงที่เต็มไปด้วยความคมชัด ระดับ Full HD ผู้เล่นทุกท่านสามารถสมัครเล่นคาสิโนออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วภายใน 1 นาที ไม่ว่าคุณต้องการเล่นคาสิโนออนไลน์บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็สามารถสมัครเล่นคาสิโนออนไลน์ บนเว็บไซต์แห่งนี้ได้ทันที อีกทั้งบนเว็บไซต์ให้บริการคาสิโนออนไลน์ของเรายังมีระบบฝากถอนอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงอีกด้วย
รีวิวประสบการณ์การเล่นคาสิโนออนไลน์ บาคาร่า ได้เงินจริง
หลายคนที่เป็นนักเดิมพันหน้าใหม่และต้องการร่วมเดิมพันในเกมคาสิโนออนไลน์อาจเกิดวามสับสนขึ้นได้ว่าควรเลือกเล่นคาสิโนออนไลน์ที่เว็บไซต์ไหนดี? เพราะแต่ละเว็บล้วนเต็มไปด้วยโปรโมชั่นที่น่าสนใจทั้งนั้น แต่ถึงอย่างไรการเลือกเล่นคาสิโนออนไลน์ จากการอ่านรีวิวของคนที่เคยเล่นมาก่อนนั้นย่อมตอบโจทย์ของผู้เล่นมือใหม่ได้มากที่สุด ทำให้เว็บไซต์ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ของเรานั้นได้รวบรวมรีวิวประสบการณ์การเล่นคาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงบนเว็บไซต์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้มาฝากผู้เล่นมือใหม่ทุกท่านในรูปแบบของบทความ ซึ่งผู้เล่นทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฟังก์ชั่นบทความคาสิโนออนไลน์บนเว็บไซต์แห่งนี้
ดาวน์โหลด คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า สล็อต เล่นบนมือถือ
เว็บไซต์ของเราให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์อย่างเป็นกันเองด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสมัครเล่น คาสิโนออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ บนเว็บไซต์ให้บริการพนันออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราได้ทันที ซึ่งทุกครั้งที่มีการสมัครสมาชิกใหม่ ผู้เล่นทุกท่านจะได้รับโบนัส 100 ฟรี และเว็บไซต์ ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ของเรายังแจก บาคาร่า เครดิตฟรี อีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงทำให้เว็บไซต์ให้บริการคาสิโนออนไลน์ของเราตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้เล่นทุกท่านได้เป็นอย่างดี
เข้าสู่ระบบ คาสิโนออนไลน์ เพื่อเล่นพนันออนไลน์
สมัครเล่นคาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ บนเว็บไซต์ที่ดีที่สุดผู้เล่นท่านใดที่หลงใหลในเกมส์คาสิโนออนไลน์จะเห็นได้ว่าในยุคสมัยนี้มีเว็บไซต์ให้บริการคาสิโนออนไลน์มีมากมายจนทำให้เลือกไม่ถูกว่าจะเล่นพนันออนไลน์ที่เว็บไหนดีเราจึงอยากแนะนำให้ผู้เล่นทุกท่านได้รู้จักกับเว็บไซต์ lavagame888 ศูนย์รวมพนันออนไลน์มากมาย ที่มีเกมให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นมากกว่า 500 เกม ผู้เล่นทุกท่านสามารถเลือกเล่นคาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ ได้ตามต้องการ รวมไปถึงเกมอีกมากมาย เช่น รูเล็ต, เสือมังกร, สล็อต, สล็อตออนไลน์, ยิงปลา เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เว็บไซต์ให้บริการเกม คาสิโนออนไลน์ ของเราจึงออกแบบมาเพื่อผู้เล่นทุกท่านที่สนใจในพนันออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสมัครเล่น คาสิโนออนไลน์ บนเว็บไซต์แห่งนี้ได้ทันทีนอกจากผู้เล่นทุกท่านจะได้เล่นคาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ บนเว็บไซต์ที่ดีที่สุดแล้วบนเว็บไซต์ของเรายังมีสิทธิพิเศษและโบนัสที่เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกท่านอีกด้วย
คาสิโนออนไลน์ ฟรีเครดิต ฝากถอนอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ลุ้นรับโบนัสฟรี!
สมัครเล่น คาสิโนออนไลน์ ฟรีเครดิตดาวน์โหลดคาสิโนออนไลน์เล่นบนโทรศัพท์มือถือได้ทั้ง android และ ios เมื่อทุกท่านค้นพบเว็บไซต์ให้บริการ คาสิโนออนไลน์แห่งนี้ ผู้เล่นทุกท่านจะได้พบกับเกมส์สล็อตออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่สามารถลุ้นรับรางวัลแจ็คพอตและโบนัสพิเศษอีกมากมายโดยเว็บไซต์ คาสิโนออนไลน์ ได้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ครบวงจรไม่ว่านักเดิมพันจะต้องการเดิมพันพนันออนไลน์ประเภทใดเว็บไซต์ของเราก็มีให้เลือกมากมาย อีกทั้งฟังก์ชั่นการใช้งานของเว็บไซต์ที่ง่ายและสะดวกเป็นอย่างมาก จึงทำให้เหล่านักพนันทุกท่านได้ให้ความสนใจคาสิโนออนไลน์บนเว็บไซต์ lavagame888 แห่งนี้
x gaming min
sexygaming min
sagaming min
allbet min
prettygaming min
evoplay min
playstar min
majagames min
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
imgstickyline lucabet24hr min2
cross